Dankdagdienst

Tijdens de avonddienst op woensdag 4 november om 19.30 uur in de Maranatha Kerk lezen we de vier apostolische adviezen van Paulus, zoals hij die verwoordt in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen (5: 12-22). Hierin laat hij zien wat de wil van de Heer is: ‘danken’! Dat zegt hij niet op het moment dat alles meezit, maar juist in een tijd die als moeizaam te kwalificeren is. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Misschien is het een idee, zeker bij deze preek, de Bijbel bij de hand te hebben.
Een gezegende dienst gewenst.