De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding

Zaterdag 4 maart 2017 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden. De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunnen een gevoel van moedeloosheid geven. De invloed van het hedendaagse levensgevoel is daarin merkbaar. Heeft het zin de Bijbelse normen over huwelijk en echtscheiding aan mensen voor te houden? Kan het anders dan vandaag vanzelfsprekend lijkt te zijn?

Prof. dr. H.J. Selderhuis zal spreken over de taak en mogelijkheden van kerk en pastoraat rond en na echtscheiding. Hij promoveerde in 1994 op een onderzoek naar ‘Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer’ en publiceerde daarover regelmatig. Hij kent de vragen, heeft niet kant en klare antwoorden, maar wil proberen vanuit de Schrift mee te denken hoe we op een verantwoorde wijze met deze problematiek omgaan.

De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00 uur afgesloten met een lunch.

De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief lunch). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail herbergdag@pdcdeherberg.nl of per telefoon 026-3342225.

Tijdige opgave is belangrijk. Sluitingsdatum vrijdag 24 februari.