Diaconaal Maatschappelijk Werk

In onze regio is het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) actief. Als instelling die specifiek christelijke hulp biedt in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vindt zij het belangrijk om de predikanten te kennen. Hierom waren er voor corona ook geregeld bijeenkomsten. Na enkele jaren is er dus nu weer een dergelijke ontmoeting en wel op vrijdag 7 oktober van 12.00 tot 14.00 uur in het pand van DMW aan de Prickwaert 196.