Diaconale inloopavond

Op 12 november organiseren we de eerste diaconale inloopavond. De deur van  de consistorie van de Grote Kerk staat dan voor u open. U kunt vrijblijvend langskomen met vragen of tips. Heeft u altijd al willen weten wat de diaconie doet, welke commissies we kennen, waaruit diaconaal werk bestaat, hoe we samenwerken met andere kerken/burgerlijke overheden, of hoe doelen voor collectes bepaald worden? Kom dan langs en vragen staat vrij! Misschien wil je zelfs een spreekbeurt houden over de diaconie? We zullen uw en jouw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ook als u wellicht hulp bij iets nodig heeft, signalen heeft uit omgeving van mensen die het niet makkelijk hebben en u niet zeker weet of de diaconie daar wel/niet iets in kan betekenen, bent u welkom. Als daarvoor aanleiding is zullen we een afspraak voor een vervolggesprek maken. Wilt u juist zélf iets betekenen voor de diaconie, maar zoekt u nog naar wat en hoe? Graag gaan we op zoek naar mogelijkheden. Het is een nieuw initiatief vanuit de diaconie en we zijn benieuwd of we hiermee in een behoefte kunnen voorzien. We hopen in ieder geval laagdrempelig te zijn en staan open voor suggesties van uw kant. Bent u 12 november verhinderd? Ook op D.V. 26 november of 10 december is er een inloopavond. De deuren staan op deze drie avonden van 19.30 tot 21.00 uur open. Graag tot ziens!!

Met een hartelijke groet namens het college van diakenen, Arjan den Otter.