Diaconiecollecte Zondag 6 september

Op D.V Zondag 6 september a.s. heeft de diaconiecollecte als bestemming: Ondersteuning Gemeenteleden. Zoals u weet wordt er elke zondag gecollecteerd voor een diaconaal doel.Veel van deze collecten worden bestemd voor doelen die wat verder van ons af staan.
De collecte van zondag is speciaal bestemd voor de broeders en zusters in onze eigen gemeente die het om wat voor rede dan ook financieel moeilijk hebben. De crisis lijkt wel enigszins voorbij, maar toch worden we als diaconie regelmatig geconfronteerd met zorgen. Het is goed dat we als gemeente om de mensen heen staan, en hen een handreiking kunnen doen. Daarom vragen wij u (opnieuw) om een bijdrage voor deze collecte. U kunt dat doen tijdens de diensten, maar overmaken mag ook. Doet u dat dan op rekeningnr. NL25RABO0359322719 o.v.v. Ondersteuning Gemeenteleden.
Maar we vragen niet allen om uw financiële bijdrage, uw gebed is ook hierbij onmisbaar.
Daarom roepen we u op om deze zorgen voor te leggen aan onze Hemelse Vader.
Gelijk wil ik u op roepen om ogen en oren open te houden om de nood die vaak verborgen wordt gehouden op te merken en aan een van de diakenen door te geven. Ook dit is een stukje gemeente zijn.
Hartelijk dank voor uw gave en gebed.

Namens de diaconie,

M. van Wijk