Dienst 1e Kerstdag wijken 1 en 2

Ook de morgendienst op de Eerste Kerstdag hoopt ds. Tanghé voor te gaan. Aan de dienst wordt medewerking verleend door ons Hervormd Kerkkoor o.l.v. dirigent Rien Verwijs.
Het thema voor de dienst is: “Kerst: kribbe, kruis, kroon” en er is een gedrukte orde van dienst.