Diensten 1e Paasdag wijken 1 en 2

Paaszondag 1 april
Op Paasmorgen zijn er weer twee diensten, deze keer in de Maranathakerk. De vroege dienst begint om 9.00 uur, de late dienst om 10.45 uur. In beide diensten gaat ds. J.W. Sparreboom voor. Voorafgaande aan beide diensten beginnen we al met het zingen van liederen, zodat de lof aan de verrezen Heer niet onderbroken wordt.
We verwonderen ons met Maria Magdalena, die volgens Johannes 20 in de vroege morgen naar het graf gaat, dat Christus is opgestaan uit de dood. We kunnen het nauwelijks vatten en al helemaal niet met ons verstand begrijpen, maar we zingen ervan dat Hij voor eeuwig lééft en dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen.
Aan de eerste dienst werkt het Hervormd Kerkkoor mee. Door het kerkkoor zijn bekende en nieuwe Paasliederen ingestudeerd, waar we naar luisteren en die we samen zingen.
In de tweede dienst verwelkomen we ons combo ‘Churchables’. In deze dienst is er ook kindernevendienst, waar het paasproject wordt afgerond.
De avonddienst is in de Grote Kerk. Dan willen we ons verdiepen in de verschijning van de Opgestane Heer aan zijn leerlingen inclusief Thomas (Johannes 20: 24-31). Niet: eerst zien en dan geloven, maar eerst geloven en dan zien!

Gezegende samenkomsten en diensten gewenst!