Diensten 1e Kerstdag wijken 1 en 2

Op Eerste Kerstdag zijn er twee morgendiensten in de Grote Kerk, die geleid worden door ds. G.J. Mink. Tijdens beide diensten is er kinderoppas!
We belichten het kerstevangelie vanuit het perspectief van de herders die het woord horen, zich in beweging zetten richting de hun verkondigde Heiland en die vervolgens dit goede nieuws verkondigen. Uiteraard is de Schriftlezing uit Lucas 2. Voorafgaand aan beide diensten is er samenzang. Anders zouden te veel mooie kerstliederen ongezongen blijven.
Aan de eerste dienst, die om 09.00 uur begint, werkt het Hervormd Kerkkoor mee.
Martin Zonnenberg bespeelt het orgel. Kindernevendienst is er voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool.
De tweede dienst begint om 10.45 uur. Organist is Jaco van de Graaf. Vanwege het feit dat hierin extra aandacht voor de kinderen zal zijn, is er tijdens de verkondiging alleen kindernevendienst voor de groepen 1 en 2 van de basisschool.