Diensten Goede Vrijdag wijken 1 en 2

Goede Vrijdagmorgendienst
Op Goede Vrijdag, vrijdag 7 april, zal in de morgendienst in de Maranatha Kerk Sharon van Oord haar geloof belijden. We lezen verder in het lijdensevangelie zoals Marcus het beschrijft (15: 16-32). Achter Simon van Cyrene die Jezus’ kruis naar Golgotha draagt, volgen wij Hem naar deze executieplaats. Door Hem te volgen in zijn lijden, zullen we ook delen in zijn verheerlijking. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Dat de gekruisigde niet in het graf bleef, wordt duidelijk als we het Heilig Avondmaal gaan vieren. Voor het eerst in gezelschap van de twaalf nieuwe belijdende leden. Zoals eerder aangegeven zal er op de Goede Vrijdag een tafelviering zijn. We mogen immers rusten in het volbrachte werk van onze Heiland. En juist door te zitten wordt die rust gesymboliseerd. We geven hierbij wél de schaal met brood aan elkaar door, maar de wijn wordt uit kleine bekertjes gedronken. We bidden om een gezegende viering.

Goede Vrijdagavonddienst
Ook in de avonddienst op Goede Vrijdag, om 19.30 uur in de Maranatha Kerk, vieren we het Heilig Avondmaal. Bijzonder om op deze dag in alle rust het lijden en sterven van onze Heiland te kunnen gedenken, door samen het evangelie te lezen, en daarbij de zichtbare tekenen van brood en wijn tot ons te nemen. Het evangelie lezen we uit Marcus 15: 33-47, waarbij we o.a. de Romeinse centurio ontmoeten, die op een heftige plek tot een onverwachte belijdenis komt.  Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.