Diensten Oudejaarsdag wijken 1 en 2

Op Oudejaarsdag zondag 31 december is ds. G.J. Mink onze voorganger in de ochtenddienst in de Grote Kerk. In de verkondiging gaat het over de Wijzen uit het Oosten (Mat. 2:1-12). ‘Jezus is meer dan Jona’ is het onderwerp in de kindernevendienst.
’s Avonds staan we in de oudejaarsdienst in de  Maranathakerk stil bij het slot van de brief die de apostel Petrus schreef aan de gemeenten in Klein-Azië. Ds. J.W. Sparreboom is de voorganger. De dienst begint om 18.00 uur.