Diensten rondom de jaarwisseling wijken 1 en 2

Nog net in 2019 beginnen we met een nieuwe serie preken. Hierin staan gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen centraal. Jezus vertelt deze om zijn hoorders te prikkelen en hen te stimuleren op de weg van het Koninkrijk te gaan die door zijn komst gebaand is.
In de oudejaarsavonddienst op dinsdag 31 december om 19.30 uur in de Maranathakerk lezen en overdenken we de gelijkenis van het onkruid dat samen met het goede graan opgroeit, Matteüs 13: 24-30 en 36-43.
Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2020 ontmoeten we elkaar in de Maranathakerk in een dienst die om 10.30 uur begint. Dan gaat het over de gelijkenis van het zaad dat op vier verschillende plaatsen valt: wat in goede aarde valt, draagt honderdvoudige vrucht, Matteüs 13: 1-23. Na de dienst drinken we met elkaar koffie/thee/fris.
Zowel in  de oudejaars- als in de nieuwjaarsdienst gaat ds. J.W. Sparreboom voor.