Bij de dienst van de wijken 1 en 2

Op vrijdag 31 december, de laatste dag van dit kalenderjaar komen we samen om voor Gods aangezicht het jaar 2021 af te sluiten. Oudejaarsdag kenmerkt zich vaak door terugblikken. Dat kan allerlei emoties bij ons oproepen. We lezen Psalm 118. De kernverzen zijn vers 14-16, die ons op de toonhoogte van Gods machtige daden willen brengen. Ds. M.H. Vastenhout is voorganger in de Maranatha Kerk. De dienst begint om 15.30 uur.