Doel Heilig Avondmaal collecte

Bestemming Heilig Avondmaal Collecte D.V. zondag 2 juni

Graag herinneren wij u aan de collecte die a.s. zondag gehouden zal worden bij de viering van het Heilig Avondmaal. Deze collecte heeft als bestemming een project van Luisterend Dienen/Kerk in Actie in China:

Family life centre DaWePsychosociale hulp aan gezinnen

China gaat door een periode van enorme veranderingen. De levensstijl en familiepatronen van vroeger veranderen en met name huwelijken lijden hier onder. Het percentage scheidingen groeit hard. Preventieve en hulpprogramma’s staan nog in de kinderschoenen, terwijl de psychiatrische voorzieningen van de overheid overbelast zijn. In Yunnan, de een na armste provincie van China in het Zuidwesten, heeft maar 30 counselors op 42 miljoen inwoners. Terwijl het landelijk scheidingspercentage in 2008 14.7% was (18.2% meer dan het jaar daarvoor) ligt het in Yunnan tussen de 40 en 60%, vooral bij mensen tussen de 20 en 40 jaar. Vaak krijgen moeders niet de voogdij over de kinderen.

China heeft een van de hoogste zelfmoordpercentages ter wereld. In 2007 beĆ«indigden 287.000 mensen hun leven. Dat is 50 per uur! Stress en depressie zijn de hoofdoorzaken. De helft van de zelfmoorden komt voor onder vrouwen  tussen 15 en 35 jaar op het platteland.

Een groot probleem is de ongebalanceerde verhouding tussen mannen en vrouwen vanwege het een-kind beleid: mensen hebben liever jongens dan meisjes. Daardoor lopen meisjes meer kans om verlaten te worden als ze klein zijn, zeker onder moeilijke economische omstandigheden. Ook hebben deze meisjes vaak te maken met verbaal, fysiek en seksueel misbruik. Maar ook jongens lijden onder verwaarlozing omdat hun ouders vaak lang op het veld moeten werken en hun kinderen daardoor door verre familieleden moeten worden grootgebracht. De psychologische problemen die naar boven komen als deze kinderen volwassen zijn hebben vaak te maken met verwaarlozing en vroeg alleen gelaten zijn. En dan zijn er nog de arbeiders die van het platteland naar de stad getrokken zijn om daar te werken: ze laten hun oude support structuren achter en komen in een gefragmenteerde stedelijke situatie terecht.

De kerk van China vecht hard tegen deze neerwaartse spiraal en probeert op basis van Bijbelse waarden  persoonlijke groei, stabiliteit in relaties, waarden en ethiek, kinderen opvoeden en gemeenschap te ondersteunen.

Het team van het Family life centre DaWen krijgt verzoeken van heel China binnen voor trainingscursussen op het terrein van counseling (pastoraal werk) en coaching zowel uit kerkelijke als seculiere hoek. Er bestaat wel een chinees diploma voor counseling, maar dat is een 3 maanden part time theoretische cursus zonder praktijk. DaWen biedt training aan en doorgaande supervisie. DaWen wil een trainingsacademie opzetten waar modules gegeven worden waar mensen opgeleid worden tot erkende “people helpers”, counselors, facilitators, coaches, huwelijks cursus facilitators en trainers voor ouderschapscursussen.
Graag willen wij als diaconie de collecte voor dit werk van harte bij u aanbevelen.

U kunt uw gave geven tijdens de dienst, maar als u uw gave liever overmaakt kan dat ook.
Doet u dat dan op rekeningnr.3593.22719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Da Wen China.

Naast uw gaven willen we u vragen dit werk in uw gebed op te dragen aan onze God.

Namens de diaconie,
J. P. Kraaijeveld en M. van Wijk