Doelcollecte 21 juli

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN, opgericht door de kerk in Pretoria, biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. Als diaconie willen we dit jeugdwerk een warm hart toedragen. Op D.V. zondag 21 juli zal dit daarom de speciale doelbestemming zijn van de diaconale rondgang. Het jeugdwerk omvat onder andere bijbelclubs, daar binnen krijgen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar de christelijke levensvisie mee. Daarnaast zijn er de weekend- en vakantiekampen, die de kinderen en jongeren voor het eerst in hun leven uit hun dagelijkse omgeving halen. Ze leren sociale vaardigheden, ze leren elkaar te vertrouwen en samen te werken. Veel jongeren hebben thuis geen internet en geen plek om huiswerk te maken. Bij PEN kunnen de jongeren terecht. Tachtig jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding.

Naast uw financiƫle bijdrage hopen wij dat u het jeugdwerk in Pretoria ook in uw gebeden wilt gedenken. Wie een gift wil overmaken kan dat doen naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Pretoria. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,
Mark Teeuw