Doelcollecte 23 juli

De diaconale collecte van zondag 23 juli wil de diaconie gebruiken om via Kerk In Actie een project te steunen in Bogotá, Colombia. Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er een vaktraining krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Mogen wij u in de eerste plaats vragen om deze kinderen en het werk van deze stichting te gedenken in uw gebeden? Daarnaast is natuurlijk ook financiële steun nodig, waarvoor wij deze doelcollecte van harte bij u aanbevelen. Graag vermelden we ook de mogelijkheid om uw gift over te maken, naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Stichting Kleine Arbeider.

Namens de diaconie,
Marius van Wijk,
Mark Teeuw