Doelcollecte 24 juli: Levensreddende zorg ouderen Moldavië

 

In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst getroffen door de economische crisis. Velen hebben slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. Vaak gaan ze als eerste bezuinigen op voedsel en koken niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Velen van hen vereenzamen. Tijdens de strenge winters dringt de kou in de oude, slecht geïsoleerde huisjes van de ouderen, die ze niet voldoende warm kunnen stoken. In deze onmenselijke situatie probeert de Christelijke organisatie Bethania deze ouderen te helpen waar ze kan; fysiek, sociaal en spiritueel. Dat doet ze met activiteiten in haar dagcentrum voor ouderen (kleding kan er gewassen worden en men kan er douchen), met een een ‘tafeltje-dekje’ service en thuiszorg. De thuiszorg wordt zoveel mogelijk met vrijwilligers in het dorp (o.a. uit de kerk) georganiseerd, waardoor de hele bevolking en met name jongeren, meer betrokken raakt bij de situatie van deze ouderen. Bethania lobbied bij de lokale overheid om in elk geval gratis water ter beschikking te stellen aan ouderen. Zo’n 100 maaltijden in het tafeltje-dekje werk worden zelf bereid en rondgebracht aan ouderen in verschillende plaatsen. Ook hier worden jongeren voor ingezet. Deze zorg is van onschatbare waarde.

Door middel van de doelcollectie van 24 juli a.s. wil de diaconie dit project steunen via Kerk in Actie. U kunt hieraan bijdragen door uw gaven te geven tijdens de collecte, maar overmaken is ook mogelijk, naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem Sliedrecht, o.v.v. Moldavië. Alleen financiële hulp is niet voldoende, wilt u daarom de ouderen in Moldavië ook in uw gebeden gedenken?

Namens de diaconie,

Marius van Wijk, Mark Teeuw