Doelcollecte 25 september: Naschoolse opvang Trujillo, Peru

Veel kinderen in Trujillo, Peru, komen uit gezinnen met problemen en presteren daardoor slecht op school. Volgens een studie van de overheid begrijpt meer dan de helft van de kinderen niet wat ze lezen en haalt slechts een kwart van de kinderen een voldoende niveau op het gebied van rekenen. De meerderheid van de kinderen groeit op in een ongezonde pedagogische omgeving, zowel thuis als op school. Kinderen presteren daardoor minder, waardoor er nog meer druk op ze komt te liggen. Dit heeft nadelige psychische en emotionele gevolgen. De presbyteriaanse gemeente in Trujillo is daarom in 2015 begonnen met een project waarbij kinderen elke schooldag na schooltijd op een stimulerende wijze ondersteund worden in het huiswerk en studievaardigheden aanleren. Deze naschoolse activiteiten vinden plaats in een veilig klimaat met aandacht voor onderwijs vanuit de Bijbel en normen en waarden zoals omgang met ouders en docenten. Op de zondagen wordt verder ingegaan op thema’s die de kinderen door de weeks aangereikt hebben gekregen. Er is nadrukkelijk ook aandacht voor de ouders van de kinderen. Zij zijn tenslotte de eerste opvoeders en dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Om hen daarbij te helpen heeft het project ook een programma voor ouders. In dit programma krijgen ze concrete handvatten aangereikt over opvoeding van kinderen, ontwikkeling van kinderen en het disciplineren van kinderen.

Het werk van de presbyteriaanse gemeente in Trujillo wordt ondersteund door Project 1027. U kunt hieraan bijdragen door uw gaven te geven tijdens de collecte a.s. zondag, maar overmaken is ook mogelijk, naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, o.v.v. Trujillo. Wilt u de kinderen in Peru ook in uw gebeden gedenken?

Namens de diaconie,

Marius van Wijk,

Mark Teeuw