Doelcollecte 29 oktober

Voor veel vluchtelingen in Turkije is het leven óverleven. In Ankara wonen enkele tienduizenden vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Gezinnen met een kind met een handicap hebben het nog eens extra moeilijk. Veel van de kinderen komen amper buiten, hun huis is als een gevangenis. Vaak is gespecialiseerde medische zorg nodig, maar daar hebben ze geen toegang toe. De christelijke organisatie Kardelen trekt zich het lot van deze kinderen aan. Zij zoeken de gezinnen op, geven therapie aan huis en bieden ondersteuning. Ook worden er samen met lokale kerken sociale activiteiten georganiseerd (picknick, uit-stapje, etc.), zodat de families zich ook echt onderdeel voelen van een gemeenschap. Voor de kinderen (en hun broertjes en zusjes) is er 2x per week een Kids Club waar ze extra bijles krijgen in Turks, wiskunde, Engels en waar ze sport- en spelactiviteiten doen. Op deze manier wil Kardelen de liefde en hoop, die er is in Jezus, delen met deze gezinnen. Je ziet kinderen met beperkte mogelijkheden, die ook nog eens getraumatiseerd zijn door de oorlog, opbloeien. Als diaconie willen we het werk van Kardelen, via Project 10 27, ondersteunen door hier D.V. zondag 29 oktober voor te collecteren. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken, naar NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Vluchtelingenkinderen Turkije. Ook in uw gebeden van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,
Marius van Wijk, Mark Teeuw