Doelcollecte 30 april

Op D.V. 30 april houdt de diaconie een doelcollecte bestemd voor een project via Kerk In Actie, ten behoeve van straatmeisjes in Accra, de hoofdstad van Ghana. In deze stad leven zo’n 25.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg.

Veel straatmeisjes krijgen zelf jong kinderen, waar ze vaak slecht voor kunnen zorgen. Daarom is Agreds een dagopvang gestart in hetzelfde centrum, waar dagelijks 250 kinderen terecht kunnen, terwijl hun moeders op de nabijgelegen markt van Agbogbloshie werken. De kinderen krijgen hier les, gezonde maaltijden en medische zorg. De jonge moeders krijgen zelf voorlichting over onderwerpen als aids/hiv, hygiëne en voeding. Sociaal werkers helpen de meisjes om weer contact te zoeken met familie in hun dorp van herkomst en stimuleren hen om zo mogelijk terug te keren. Meisjes die een vak geleerd hebben krijgen een lening om materialen aan te schaffen om hun eigen bedrijfje te starten.

U kunt deze meisjes steunen door uw gaven te geven tijdens de collecte, maar overmaken is ook mogelijk, naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, o.v.v. Straatmeisjes Accra. Ook in uw gebeden van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,

Marius van Wijk,
Mark Teeuw