Doelcollecte

De diaconale rondgang op D.V. 28 april heeft als bijzondere doelbestemming het christelijk afkickcentrum Centro Shalom in het zuiden van Mexico. In 2009 is dit centrum opgericht met hulp van de GZB. Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop! Wilt u het werk in dit centrum ruimhartig gedenken in uw gebed en bij de rondgang? Wie liever een gift wil overmaken kan dat doen naar IBAN  NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht,  onder vermelding van Centro Shalom. Dank u voor uw bijdrage!

Namens de diaconie, Mark Teeuw