Doelcollecte

Doelcollecte:  Stichting Gave (Binnenlands Diaconaat)

In 2020 herdenkt Stichting Gave dat zij al 25 jaar kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert en traint christenen om contacten op te bouwen met asielzoekers en Gods liefde te delen. Gave ondersteunt vluchtelingen bij het integreren in de Nederlandse samenleving met gezins- en jongerenactiviteiten. Een groep jonge christenen voelde zich in 1992 geroepen met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. In die periode kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Er bestond een lacune: veel vluchtelingen werden niet bereikt met het Evangelie. Ook bleken kerkelijke gemeenten in veel plaatsen behoefte te hebben aan hulp en advies. Hun eigen ervaringen gebruikten zij om kerkelijke gemeenten te adviseren. Dat groeide binnen enkele jaren uit tot de interkerkelijke Stichting Gave. In 2020 wil Stichting Gave investeren in juridische ondersteuning van asielzoekers, in een servicedesk, in training van vrijwilligers in contacten met vluchtelingen, in training in contacten met asielzoekers en ondersteuning bij het opzetten van lokaal werk. Medewerkers van Stichting Gave verrichten hun werkzaamheden vrijwillig of ontvangen salaris vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  IBAN  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van Stichting Gave. Wij bevelen het werk van de Stichting Gave aan in uw gebed. Bezoek bij gelegenheid ook www.gave.nl.