Doelcollecte Diaconie

Doelcollecte Diaconie: 18 april Noodhulp Indonesië na cycloon Seroja

Op eerste Paasdag trof cycloon Seroja één van de armste provincies in Indonesië. Omdat de verbinding met de dorpen totaal is verbroken is er momenteel geen totaalbeeld van de ontstane situatie. Wel is bekend dat 8500 mensen hun huis moesten verlaten, dat er 75 mensen worden vermist en er 130 mensen zijn overleden.

Kerken  is gevraagd om hun deuren open te zetten voor vluchtelingen en aan de bevolking, die in meerderheid christen zijn, om hulp te bieden. Vanuit de Timorese kerk GMIT wordt hulp bij trauma verwerking en pastorale zorg geboden. Deze ramp ging wellicht voor een groot deel aan onze aandacht voorbij maar met onze bijdrage kan ook daar weer de hoognodige steun worden gegeven. Een mooi voorbeeld van Geloven in Delen. Kerk in Actie steunt dit noodhulpnetwerk en houdt actief contact met de kerken omdat de cycloon nog dagelijks voor meer slachtoffers zorgt.

Wie geldelijk wil steunen kan een gift  overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of gebruik maken van de QR code die tijdens de dienst wordt getoond.