Doelcollecte Diaconie

Zimbabwe, gelegen in het zuiden van Afrika, is een land met veel tekorten. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Toenemende inflatie en stijgende prijzen van eten en andere basisbehoeften zijn een zorg voor elke dag. In deze onzekere tijden, is de diaconale rol van de kerk belangrijker dan ooit.

In 2018 is in Zimbabwe het Community Based Aid Programme (CBAP) door de kerk opgericht om uit te reiken naar mensen voor wie het leven overleven is. CBAP verlangt naar een kleurrijke kerk waar Gods goede boodschap de bron is van al het werk. Bouwend, stap voor stap, aan een open christelijke gemeenschap die bereid is deze boodschap Zimbabwe in te dragen. Dit doen ze door verschillende kerken in Zimbabwe bewust te maken van hun diaconale roeping. Door middel van trainingen voor kerkleiders en kerkleden willen ze de kerk ondersteunen en uitdagen tot een moedig geloof dat door de kerkdeuren heen de wereld intreedt. Zes kerken willen deze uitdaging aangaan en met de kerkleden de gemeenschap intrekken om hulp te bieden aan hen die dat nodig hebben. Zo zullen er naast de verschillende trainingen georganiseerd worden waarbij ook een medisch team van vijf artsen de wijk intrekt om gezondheidszorg aan te bieden. De training betreft onder meer hoe je met weinig middelen je inkomsten kunt verbeteren, bijvoorbeeld door het houden van kippen. Er is een fonds om de mensen te helpen een start te maken, door bijvoorbeeld een aantal kippen te geven. Gemeenteleden zelf kunnen ook profiteren van dit project. Ook al hebben deze christenen zelf weinig, met dit project willen we ze aanmoedigen te delen van hetgeen waar ze mee gezegend zijn, in kracht, in middelen en boven alles in de Goede Boodschap. Wie een  gift  wil  overmaken vragen wij de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of de QR code tijdens de Kerkdienst te gebruiken. Wij vragen of u het werk van de lokale Kerken in Zimbabwe in gebed en gift wilt gedenken.

Namens de diaconie, Huib Visser.