Doelcollecte Indonesië

Doelcollecte Indonesië op zondag 26 juli 2015
Zondag 26 juli willen wij onze doelcollecte bestemmen voor de hulp aan gehandicapte kinderen in Indonesië. De vrouwenbond van de Torajakerk heeft zich het lot van deze verwaarloosde kinderen aangetrokken en een programma opgezet om hen te helpen. Er worden hulpmiddelen verstrekt, zoals bijvoorbeeld een looprek of rolstoel. En er wordt (aangepast) basisonderwijs gegeven en les in handvaardigheid. Inmiddels worden meer dan 500 kinderen en hun ouders begeleid. Meer informatie vindt u op www.luisterenddienen.nl met de zoektekst ‘Toraja’. Deze collecte willen wij graag bij u aanbevelen. Uw gift kan ook worden overgemaakt op rekening NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van Indonesië.
Namens de diaconie, Marius van Wijk en Paul de Jager