Doelcollecte: Israelcollecte Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth in Haifa

Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa zet zich in voor christen-Arabieren in Israël. De stichting wil een bemoediging zijn voor de christelijk-Arabische gemeenschap in Israël; een minderheid van ongeveer 2% van Israëls totale bevolking. Het grootste deel daarvan woont in Galilea in het noorden van het land. Hoewel er vrijheid van godsdienst is in Israël, zijn christelijke scholen voor deze kleine christelijke gemeenschap niet vanzelfsprekend. Christelijke scholen krijgen beperkt overheidssteun. De scholen kunnen geen beroep doen op de achterban aangezien deze beperkte financiële draagkracht heeft. Daarbij komt nu ook dat het werkloosheidspercentage in Israël als gevolg van de Corona-uitbraak tijdens de piek ruim 27% bedroeg en momenteel nog steeds hoog is.

De christelijke scholen hebben moeite om financieel rond te komen. Een van die scholen is de school van de Sisters of Nazareth in Haifa. Naast het eigen budgettaire probleem wil deze school tegelijkertijd tegemoetkomen aan ouders die problemen hebben het schoolgeld te voldoen. De school van de Sisters of Nazareth ziet het als haar roeping om de (christelijke-) Arabische gemeenschap te dienen. Zoals een afdelingshoofd het verwoordde: “We willen een middel zijn om tot de hoofden en harten van leerlingen te spreken zodat zij Jezus gaan volgen”.

Mede daarom wil de stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa deze school steunen. Financieel om de school te helpen met haar onderwijskundige taken. Met uitwisselingsprojecten tussen diverse christelijke organisaties en de school om elkaar te versterken in de christelijke identiteit. En met gebed om de voortgang van verspreiding van het Evangelie onder jongeren en voor het (onderwijzend) personeel bij hun dagelijks werk. Op deze manier draagt de stichting bij aan de voortgang van christelijk onderwijs voor Arabische kinderen. Diverse gemeenteleden van onze Hervormde Kerk zijn betrokken bij de Stichting vrienden van de Sisters of Nazareth.

Wie een  gift  wil  overmaken vragen wij de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of de QR code tijdens de Kerkdienst te gebruiken. Wij vragen of u het werk van de Stichting en van de Sisters of Nazareth in gebed en gift wilt gedenken.