Doelcollecte Nicaragua zondag 3 mei

Aanstaande zondag 3 mei willen wij onze doelcollecte bestemmen voor een project in Nicaragua. Geweld tegen vrouwen is daar een groot probleem, met name op het platteland. Meestal vindt dit geweld plaats in huiselijke kring. De hulporganisatie ACJ (de Spaanstalige variant van YMCA) werkt in de plattelandsgemeenten Santa Lucia en Boaco aan het terugdringen van dit geweld. Slachtoffers kunnen bij hen terecht en krijgen pastorale zorg. Er wordt geprobeerd om de problemen thuis op te lossen en om verder geweld te voorkomen. Meer informatie vindt u op www.luisterenddienen.nl. Deze collecte willen wij van harte bij u aanbevelen. Overmaken mag op rekening NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van Nicaraqua. Wilt u in uw gebeden ook de armoedige situatie in dit land gedenken?

Namens de diaconie,

Marius van Wijk