Doelcollecte: Syriё – Kerk als plaats van hoop en herstel (Werelddiaconaat)

De Werelddiaconaat-doelcollecte van dv Zondag 19 mei  zal in het teken staan van de Kerk in Syriё. Uitzichtloos en rampzalig lijkt de situatie in Syriё. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op Kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met onze Kerk (via Kerk in Actie) kunnen wij de kerken in Syriё steunen, zodat zij moet houden om hun belangrijkste werk te blijven doen. Samen met uw Kerk ondersteunt Kerk in Actie het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de Kerk ook de kosten voor operaties.

Daarnaast ondersteunt Kerk in Actie het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen. Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  IBAN  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van Syriё – Kerk in Actie. Laten wij iets van onze vrijheid ‘te gelde maken’ voor een gift voor het werk van christenen in Syriё ? Bidt u ook om Gods bijstand en leiding voor broeders en zusters in dit getergde land ?

Namens de diaconie, Huib Visser