[Wijk 3/4] Voor/bij de morgendienst

Schriftlezing: Mattheus 27: 62-28:20

Uitgangspunt verkondiging: Mattheus 28: 11-15

Thema: ‘Nepnieuws’

Enkele vragen voorafgaand aan de dienst van zondagmorgen:

  1. Heb je ervaringen met nepnieuws?
  2. Lees vers 11-15. Wat valt je op aan de soldaten en de leden van het Sanhedrin?
  3. Herken je bij jezelf de behoefte naar een bewijs voor de opstanding van Christus? Herken je die behoefte bij anderen om je heen? Zo ja, hoe ga je daarmee om?

Enkele vragen om n.a.v. de dienst over door te praten:

  1. Heb je nog vragen n.a.v. de preek?
  2. Welk nepnieuws over de opstanding of – breder – het christelijk geloof zou er vandaag verspreid worden?
  3. Wat heb je liever: geld of hoop?

Collecte

Via Kerk in Actie ondersteunen wij graag het werk van Borderline Lesvos (Lesvos is Grieks voor Lesbos). Ook met het oog op de huidige Corona pandemie is financiёle ondersteuning van deze organisatie zeer wenselijk. Borderline Lesvos begon in 2015 en werd in 2016 een onafhankelijke NGO (Non Govermentele Organisatie). Ze zijn actief met verschillende projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar ook met integratieprojecten die samenwerken met de lokale bevolking en vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het opbouwen van een inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’.

Borderline Lesvos concentreert zich op :

1. Welkomst-lessen – educatieve activiteiten voor kinderen.  De lessen worden gegeven in het stadscentrum door goede leraren die langdurig aan het project verbonden zijn om een ​​stabiele en duurzame relatie te creëren met de kinderen.

2. Welcome Office – dagelijks persoonlijk advies. In de stad is een laagdrempelig kantoortje waar vluchtelingen terecht kunnen met allerlei vragen. Mensen worden er geholpen met formulieren, gesteund om hun kinderen aan te melden bij een sportclub, en het biedt een veilige plek voor creatieve activiteiten in de avond.

3. Proti Stassi – eerste hulp bij aankomst. Als er bootjes aankomen met vluchtelingen vanuit Turkije gaat Borderline Lesvos met een terreinwagen naar de onherbergzame noordkust van het eiland. Ze geven de mensen een klein noodpakket (water, kleding, koekjes) en brengen de vluchtelingen naar hun centrum waar ze kunnen bijkomen en opwarmen, voor ze zich moeten melden bij de overheid. Door de goede contacten met de lokale overheid kan Borderline Lesvos ook bemiddelen bij conflicten.

4. Luisterpost – samen werken aan oplossingen. De situatie van de vluchtelingen op Lesbos is geen natuurverschijnsel maar wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Daarom rapporteert Borderline Lesvos en onderhoudt contacten met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, met de diverse overheden, journalisten en politici. In overleg met deze partijen probeert Borderline Lesvos te werken aan goede oplossingen.

Houdt de woorden van Salomo in Spreuken 19 vers 17 in gedachten: “Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de Heere. Hij zal zijn weldaad vergelden.” Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  IBAN  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van Vluchtelingen – Kerk in Actie. Laten wij onze zorgen voor de vluchtelingen ook bij God biddend neerleggen.