Doelcollecte voor De Hoop

De collecte tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal van Wijk 1-2 en tijdens de Kerkdiensten van Wijk 3-4 zal zondag 31 januari bestemd zijn voor De Hoop. De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Vrijwilligers ondersteunen het professionele werk van De Hoop. De Hoop en kerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eind vorig jaar bestond De Hoop 45 jaar. Voorzitter Jaap de Gruijter schreef vorig jaar hierover het volgende na zijn deelname aan een Bijbel-gesprekgroep:
‘We lezen uit de Bijbel. Na tien minuten ontstaat er een geweldig gesprek over de vier vrienden die een verlamde man bij Jezus brachten en daarvoor letterlijk door het dak wilden gaan. Het verhaal en het gesprek leert me zoveel over de essentie van ons werk bij De Hoop. Echt herstel gaat ook over de relatie met God (vergeving)! Jezus reageert niet in de eerste plaats op de verlamde man, maar op de hoop en het geloof van de vier vrienden. Dat is wat we bij De Hoop ook mogen doen. We mogen cliënten bij Jezus brengen. Tegelijkertijd mogen we onze deskundigheid inzetten om hen te helpen. 2020, het jaar waarin De Hoop haar 45-jarig bestaan mag vieren. In 1975 is ons werk heel klein begonnen. Een aantal (misschien zelfs vier) ‘vrienden’ maakten zich oprecht zorgen over zoveel kwetsbare medemensen om hen heen. Het werk startte in een vervallen fabriek waar het dak letterlijk gaten vertoonde. Nu, 45 jaar later, is het werk gegroeid en bieden we zorg met gelukkig dichte daken als bescherming voor onze cliënten. En toch; als het nodig is gaan we opnieuw door het dak om mensen op weg te helpen naar een nieuw leven.
En als het kan, een nieuw Leven met een Hoofdletter!
Kerken in ons land zijn dicht betrokken bij De Hoop. Dit doen zij door biddend en financieel achter het werk te staan. Ook zijn ze betrokken bij cliënten die een gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in behandeling zijn geweest. De coronatijd stelt ook De Hoop voor hogere kosten. Wie naast gebed De Hoop geldelijk wil steunen mag een gift overmaken via het bankrekeningnummer in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of gebruik maken van de QR-code.
Namens de diaconie, Huib Visser.