Doelcollecte voor vluchtelingen

Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ze verblijven in vluchtelingenkampen of komen naar Europa via gammele bootjes, lopen vele kilometers met kinderen aan de hand en overnachten in de open lucht of stationshallen. Op weg naar een onzekere toekomst, weg van oorlog en geweld.
Als diaconie willen wij uw voorbede vragen voor deze vluchtelingen en de hulpverleners. Hulporganisaties zijn inmiddels gestart met inzamelacties. Daarom willen wij u dringend oproepen om ook financieel bij te dragen aan deze hulp voor onze medemensen in nood. Hulp is nodig voor de opvang in de eigen regio, voor onderweg in Europa en voor hun aankomst in Nederland.
De doelcollecte van zondag 27 september willen wij bestemmen voor de hulp aan de vluchtelingen. Overmaken kan naar rekening NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van Vluchtelingen. De opbrengst zal via Project 1027 (voorheen Luisterend Dienen) naar deze doelen worden overgemaakt. Meer informatie kunt u vinden op de website www.project1027.nl
Namens de diaconie, Marius van Wijk en Paul de Jager