Doelcollecte zondag 15 september

Wat een voorrecht dat we het Heilig Avondmaal mogen vieren en dat de collecte bestemd is voor het werk van onze eigen Commissie Hulp Roemenië. Uw betrokkenheid is erg groot en wordt zeer gewaardeerd. Bijna ieder gemeentelid brengt van tijd tot tijd kleding, schoenen, linnen- en speelgoed. Ook de vrijwilligers die vervolgens alle spullen sorteren en inpakken en ‘vervoerklaar’ maken voor transport, voelen zich betrokken bij dit prachtige stuk gemeentewerk. De gemeenteleden in Micula, Lapusel en Zerindu Mic waarderen dit heel erg. Het zijn kleine plattelandsgemeenten in het noordwesten van Roemenië. Zerindu Mic heeft bijvoorbeeld maar 250 inwoners, geen winkels en ligt ver afgelegen van de stad. U kunt zich voorstellen dat ze geweldig blij zijn wanneer Maarten Broer deze maand met zijn vrachtwagen stopt bij de kerk om kleding, schoenen en fietsen uit te laden. Vroeger hoorde dit gebied tot Hongarije. Ze spreken hier Hongaars. Het geld van de Heilig Avondmaalcollecte wordt gebruikt om de kosten van vervoer van de ingezamelde kleding te betalen. Daarnaast is er geld bestemd voor een diaconaal potje (jaarlijks € 900,-) in elk dorp, waar een beroep op wordt gedaan ingeval gemeenteleden daar worden geconfronteerd met hoge ziektekosten. Naast het ondersteunen van deze gemeenten helpt de CHR ook door geld beschikbaar te stellen voor de opvang van hele arme mensen in het verzorgingshuis Agnulli Deï (lam Gods) in de stad Oradea, bij de opvang van daklozen in Boedapest en de opvang en begeleiding van (wees) jongeren naar een zelfstandig bestaan (Pro Vita). Iedere euro komt echt voor 100% ten goede aan deze projecten. Wilt u een gift liever overmaken, dan kan dit aan Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht rekeningnummer NL25RABO0359322719 onder vermelding Heilig Avondmaal.
Van harte aanbevolen, Dick van Mourik.