Doelcollecte zondag 21 december

Doelcollecte zondag 21 december
Op D.V. a.s. zondag zal de laatste doelcollecte zijn voor het jaar 2014. Per jaar worden 10 zgn. doelcollectes gehouden, verdeeld over doelen op alle continenten van de wereld. Deze collecte heeft een binnenlandse bestemming en komt ten goede aan de stichting Evangelie & Moslims. Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer. Veel migranten die aankloppen bij de plaatselijke kerk hebben complexe problemen. Ze hebben traumatische ervaringen opgedaan bij hun vlucht of vanwege uithuwelijking, armoede of gebroken familierelaties. Het is veel gevraagd voor gemeenteleden om hier goed mee om te gaan. De Stichting Evangelie & Moslims ondersteunt diaconieën om deze migranten op te vangen. De medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en cultuur. Ze helpen de migranten en de gemeenteleden om elkaar beter te begrijpen. Hierdoor komen de migranten uit hun isolement. Ze vinden hun plek binnen de kerkelijke gemeente en dat geeft hun leven weer inhoud en zin. Graag willen we deze collecte van harte aanbevelen. U kunt uw gave geven tijdens de dienst, maar overmaken kan ook. Doet u dat dan op NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van St. Evangelie & Moslims. Naast uw gave is ook uw gebed voor deze stichting en voor de moslim-christenen van groot belang. Wilt u hen daarom in uw gebeden gedenken? Kijk voor meer informatie op http://www.evangelie-moslims.nl
Namens de diaconie, Paul de Jager en Marius van Wijk