Doelcollecte zondag 21 februari

Zondag 21 februari staat een collecte voor het binnenlands diaconaat op het rooster.
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk, maar om de vraag naar zingeving wel gestalte te geven, spelen veel kerken hierop in met alternatieve vormen. Er gaan pioniersplekken van start; nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving.
Voor ons zijn Seinpost Slinge en Goud van Noord, beide in Rotterdam, bekende
pioniersplekken. Zij bieden daar de gelegenheid om zowel op zondag als door de week met elkaar samen te komen.
De pioniersplekken zijn maatschappelijk betrokken en de boodschap van het Evangelie mag ook daar gedeeld worden.
De collecte van 21 februari is bestemd voor deze doelen, zodat het mooie werk dat daar reeds gedaan wordt zal kunnen blijven voortbestaan. Steunt u deze doelen opnieuw met een bijdrage en uw gebed? U kunt een gift overmaken via de bankrekeningnummers in
het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze websitewww.hervormdsliedrecht.nl of gebruik maken van de QR-code.
Namens de diaconie,
Elize Vlot-de Waard