Doopcatechese wijken 1 en 2

Maandagavond 15 oktober vindt de laatste bijeenkomst plaats van de doopcatechese om 20.00 uur in de Maranathakerk. Het was goed om met vier paar doopouders na te denken over de betekenis van de doop en de geloofsopvoeding van onze jonge kinderen. Het is bijzonder waardevol om elkaar te ontmoeten rondom een geopende Bijbel en praktische ervaringen te delen. Wie deze trits van doopcatecheseavonden heeft gemist, kan alvast de volgende trits noteren: op D.V. donderdag 14 februari is de eerstvolgende doopkring in de Maranathakerk.