Doopdienst Wijk 1

Het sacrament van de Heilige Doop wordt  bediend aan Bram van Eijk, zoon van Theo
en Meryl van Eijk, en aan Naud Jongeneel, zoon van Rob en Coralinde Jongeneel.
Zoals altijd wordt gezorgd voor een liturgie. Bidden we om een gezegende dienst en om
zegen voor deze doopouders en hun kinderen?

Het thema van de preek is “Discipelschap” en we lezen uitgaande van het zendings-
en doopbevel in MattheĆ¼s 28: 16-20 nog een paar andere teksten, waar Jezus spreekt
over wat discipel van Hem zijn inhoudt.