Doopdienst wijken 1 en 2

Er wordt gedoopt!
Zondagmorgen 2 november is er een gezamenlijke doopdienst van wijk 1 en 2. Een dienst waarin de dankzegging en de bede mag klinken: Dank U Heer voor dit nieuwe leven, geef Heer dat zij mogen opgroeien tot eer van uw Naam en tot vreugde van die hen liefhebben. Geef de ouders een verstandig hart opdat zij met wijsheid, liefde en geduld hun kinderen mogen opvoeden, hen brengende tot de Here Jezus Christus.
Vijf kinderen  zullen het sacrament van de Doop ontvangen. Hier volgen hun namen:
Isabel Maria Juanita Alblas,
geboren 13 april 2014 te Gorinchem, dochter van Peter en Maaike Alblas-Drenkelfordl;
Hannah Carmen Maria van Eijk,
geboren 14 september 2014 te Gorinchem, dochter van Robert-Jan en Rianne van Eijk-van der Sar;
Maria Lynn Gort,
geboren 22 augustus 2014 te Sliedrecht, dochter van Maurits en Wieske Gort-Mak;
Tim Kroon,
geboren 28 juni 2014 te Sliedrecht, zoon van Roy en Petra Kroon-Slieker;
Levi Jacob Teeuw,
geboren 29 augustus 2014 te Gorinchem, zoon van Mark en Patty Teeuw-Duits.
Graag bevelen we de doopouders en hun kinderen aan in uw voorbeden. Zoals altijd zal er voor een gedrukte liturgie worden gezorgd.
Zondagmorgen gaat het in de doopdienst over 1 Petrus 2: 1 t/m 3. “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Here goedertieren is”. Leest u thuis alvast 1 Petrus 2: 1-10 en bidt u en jij voor een gezegende dienst, waarin het woord van God mag overkomen en landen in onze harten?