Doopdienst wijken 1 en 2

In de morgendienst van zondag 5 juli in de Maranathakerk zal de Heilige Doop worden bediend aan Sol van Vuuren, Silke van Heteren, Sven van Rijsbergen en Twan Willem Marius van Wijgerden. In de verkondiging staan we stil bij de betekenis van christelijke opvoeding waarvoor de doopouders zich beloven te zullen inspannen. De derde doopvraag luidt namelijk: ‘Beloof je je kind waarvan je de vader en de moeder bent naar je vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de waarheid van God en het voor te gaan als leerling van Jezus Christus?’ We lezen Lucas 2: 49-52 en Psalm 78: 1-8.
Het zal ongetwijfeld een bijzondere dienst zijn: na zoveel maanden mag er weer gedoopt én na zoveel maanden mogen er weer meer fysieke kerkgangers zijn. We zien uit naar de ontmoeting! Voorganger is ds. G.J. Mink.