Doopdienst wijken 1 en 2

Voor de doopdienst op zondagmorgen 29 juni in de Grote Kerk zijn er drie dopelingen aangemeld:
Uit wijk 1:
Cornelis Arend Baars(Jesse), zoon van Kees en Desiree Baars, geboren 19 mei 2014.
Uit wijk 2:
Daniël Alexander Adrianus Dekker, zoon van Aart-Jan en Inga Dekker,
geboren 11 november 2013 ;
Elize Johanna Direna Ruitenberg, dochter van Paul en Francis Ruitenberg,
geboren op 25 januari 2014.
Zoals altijd wordt er gezorgd voor een gedrukte liturgie. Waar de preek over gaat, heeft ds. Tanghé nog niet kunnen besluiten.
Bidt u mee om een zegen voor deze doopouders en hun kinderen en een gezegende doopdienst tot eer van God, de Schepper van al wat leeft?