Doopgesprek wijk 2

Het doopgesprek voor wijk 2 zal plaatsvindenĀ op maandag 1 september om 20.00 uur in hetĀ Dienstgebouw bij de Grote Kerk.