Doopzitting

Op D.V. zondag 16 februari wordt de Heilige Doop bediend tijdens de tweede morgendienst. In verband daarmee is er op woensdag 5 februari doopzitting. Ouders die hun kindje willen laten dopen worden verzocht om zich bij mij aan te melden. We beginnen om 20.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. We komen bij elkaar in het Dienstgebouw. Beide doopouders worden verwacht.