Doopzitting

Voor ouders die het verlangen hebben om hun kind te laten dopen in de dienst van zondagmorgen 15 maart is er op dinsdagavond 3 maart gelegenheid tot een doopzitting.
In het Dienstgebouw hoop ds.  W.J. Sparreboom deze ouders te begroeten om 20.00 uur. We bespreken het doopformulier en bereiden ons zo voor op de dienst. Een berichtje van aanmelding wordt gewaardeerd.