Doopzitting

D.V. zondag 3 juli zal in de tweede morgendienst in de Grote kerk het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Aanstaande woensdag 22 juni zal er doopzitting worden gehouden in het Dienstgebouw, aanvang 20.00 uur. Ouders uit beide wijken die hun kindje willen laten dopen, wordt gevraagd om beiden bij de doopzitting aanwezig te zijn en hun trouwboekje mee te brengen. Graag vooraf aanmelden bij ds. Van der Veen, bij voorkeur per e-mail.