Doopzitting

D.V. zondag 20 november wordt de Heilige Doop weer bediend tijdens de tweede morgendienst. In verband daarmee is er woensdag 9 november a.s. doopzitting om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Ouders die naar de doopzitting willen komen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij mij via e-mail.