Doopzitting

Met het oog op de doopdienst op zondag 17 september om 10.45 uur in de Grote Kerk, zal op woensdag 6 september om 20.00 uur in het Dienstgebouw doopzitting worden gehouden. Doopouders uit wijk 3 en 4 kunnen zich hiervoor per e-mail bij ds. Van der Veen aanmelden.