Doopzitting wijken 1 en 2

Op zondag 13 mei is er weer gelegenheid om je kind te laten dopen. Ouders die ernaar verlangen om hun kind ten doop te houden, worden hartelijk uitgenodigd voor de doopzitting op maandag 23 april om (let op de tijd) 19.30 uur in een zaal in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk. In verband met de meivakantie is de doopzitting wat eerder dan gebruikelijk. Aanmelding via een appje of mailtje aan ds. J.W. Sparreboom  wordt, om praktische redenen, op prijs gesteld. De bijeenkomst en de dienst zullen worden geleid door ds. J.W. Sparreboom.