Doopzitting voor doopdienst 18 mei wijken 1 en 2

De eerstvolgende gezamenlijke doopdienst van wijk 1 en 2 staat gepland voor zondag 18 mei a.s. in de Maranathakerk. Graag aanmelding van de doopouders per e-mail of telefonisch bij ds. Tanghé als u tot wijk 1 hoort. Doopouders van wijk 2 dienen zich aan te melden bij de scriba Gert de Bruin. De gezamenlijke doopzitting wordt gehouden op dinsdagavond 6 mei om 19.30 uur in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk. Graag het trouwboekje meenemen en beide ouders worden verwacht.