Doopzitting Wijk 1

De eerstvolgende doopdienst staat gepland voor zondag 3 november in de Grote Kerk.
De doopzitting wordt gehouden op dinsdag 22 oktober om 20.30 uur bij ds. Tanghé thuis in de pastorie.
Aanmelden graag per e-mail of telefoon en beide ouders worden verwacht en tevens
verzocht hun trouwboekje mee te nemen.