Doopzitting wijken 1&2

De eerstvolgende gelegenheid voor de bediening van de Doop is op zondagmorgen 12 juli in de Grote Kerk. Deze doopdienst geldt voor beide wijken. Graag nodigt ds. Sparreboom ouders, die het verlangen hebben hun kind ten doop te houden, uit op maandagavond 6 juli om 19.00 uur in het Dienstgebouw voor een voorbereidend doopgesprek. Omdat de liturgie vanwege onze aanstaande verhuizing vroegtijdig voorbereid dient te worden, wil hij vragen om eventuele wensen met betrekking tot liederen vóór vrijdag 26 juni te mailen naar hem. Eveneens wil hij vragen of doopouders zich vóór deze datum willen melden met de volledige namen van de dopelingen.