Doopzitting [wijk 3 & 4]

In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 15 februari in de tweede morgendienst in de Grote Kerk zal er doopzitting worden gehouden op woensdag 4 februari om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Ds. Van der Veen zal zowel de doopzitting als de doopbediening verzorgen. Doopouders uit de wijken 3 en 4 wordt verzocht vooraf contact met mij op te nemen, bij voorkeur per e-mail.