Doopzitting wijk 3 en 4

Met het oog op de doopdienst op zondag 9 oktober om 10.45 uur in de Grote Kerk zal op woensdag 28 september om 20.00 uur in het Dienstgebouw doopzitting worden gehouden. Doopouders uit wijk 3 en 4 kunnen zich hiervoor bij ondergetekende. Dat kan telefonisch, 0184414604, maar het liefst per e-mail.